ยินดีต้อนรับ ระบบพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน

***เฉพาะการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก กรุณาใช้ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เป็น username และ password หลังจาก Login แล้ว เพื่อความปลอดภัยขอให้ท่านกำหนดรหัสผ่านเป็นรหัสของท่านเอง ในการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใช้ username เป็นรหัสประจำตัวประชาชน และ password เป็นรหัสลับที่ท่านแก้ไขแล้ว

สำหรับ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

***สามารถเข้าตรวจสอบเงินเดือนของท่านได้ที่ salary.rmu.ac.th หรือ คลิกที่นี่